Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”

Tin hoạt động | 04-06-2024 | 5 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh; để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần triển khai có hiệu quả Luật Đất đai năm 2024, các văn bản của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng và bảo vệ đất đai, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”.

Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh; dành cho công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi, Tổ Biên soạn Bộ câu hỏi; cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi).

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet (chi tiết được quy định cụ thể tại Thể lệ cuộc thi), xoay quanh các nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024.

Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7/2024, thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc) được quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

Về cơ cấu giải thưởng, Cuộc thi được tổ chức thành 02 đợt. Giải thưởng mỗi đợt thi gồm 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có thể tham khảo toàn bộ nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024” tại Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Đắk Lắk (www.sotuphapdaklak.gov.vn – mục Phổ biến, giáo dục pháp luật).

Diễm Xuân