Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN


TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19


THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CUỘC THI
Tin tức

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” – hoạt động điểm nhấn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Ngày 10/11/2121 15:00
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” – hoạt động điểm nhấn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Kết quả tuần đầu triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”

Ngày 08/10/2121 11:00
Kết quả tuần đầu triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/10/2121 09:00
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”

Ngày 30/09/2121 08:00
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19"

Ngày 21/09/2121 08:16
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19"