Thông tin phản hồi

Cảm ơn các bạn đã tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của luật đất đai năm 2024”. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh đến Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Lắk, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo thông tin liên hệ.

Thông tin liên hệ

Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh

04 Trường Chinh, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
0262 3952120