Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 tặng quà cho các thí sinh tham gia thi khởi động tại Lễ phát động