Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” – hoạt động điểm nhấn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Tin hoạt động | 10-11-2021 | 462 lượt xem

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) được tổ chức vào ngày 09/11 hằng năm, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người. Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026… Đây cũng là năm cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn nhất là đại dịch COVID-19. Chính vì vậy, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 – ngày đặc biệt của một năm đặc biệt cũng sẽ rất khác biệt và mới lạ rất so với các năm trước đây.

Thực hiện Kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh năm 2021, với chủ đề “Các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh quyết tâm, nỗ lực triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thiết thực tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào thực tiễn cuộc sống”. Để đảm bảo ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 được tổ chức có chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng đảm bảo phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, hiệu quả, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cơ quan, đơn vị và đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 như: xây dựng chuyên mục hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các Trang thông tin điện tử, tạp chí, bản tin và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị…, trong đó việc tổ chức, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” là một trong những hoạt động điểm nhấn quan trọng trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19” được tổ chức theo Kế hoạch số 20/KH-HĐPH ngày 16/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục. Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh, dành cho các công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021, theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet. Tính đến ngày 04/11/2021, theo thống kê của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đã có 40.553 thí sinh dự thi với 70.452 lượt thi. Đối tượng tham gia thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau, đến từ nhiều cơ quan, đoàn thể, địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhóm đối tượng tham gia đông đảo nhất là học sinh với 28.701 người, tiếp đến là viên chức 6.118 người, công chức 2.270 người... Từ kết quả trên, có thể thấy, đây là Cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút số lượng người tham gia nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, tạo thành phong trào sôi nổi trong việc tìm hiểu và học tập kiến thức pháp luật. Kết quả về số người tham gia nêu trên còn phản ánh sự quan tâm phổ biến, hưởng ứng về Cuộc thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều cơ quan đơn vị, địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo, hưởng ứng Cuộc thi; tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt là ngành Giáo dục đã triển khai đến từng trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để Cuộc thi này trở thành hoạt động ngoại khóa thiết thực dành cho học sinh, sinh viên…

Thời gian tổ chức Cuộc thi kéo dài đến ngày 30/11/2021, chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi thông qua nhiều hình thức đa dạng, sinh động, trong đó, đặc biệt chú trọng lồng ghép, kết hợp với các hoạt động truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam như: phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (qua báo, đài, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội… để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết, hưởng ứng và tham gia, bởi Cuộc thi không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, chung tay cùng với các cấp, các ngành của tỉnh đẩy lùi dịch COVID-19, mà còn có ý nghĩa quan trọng hơn cả là hình thành thói quen chủ động tự học tập, tìm hiểu pháp luật, để việc trau dồi kiến thức pháp luật trở thành nhu cầu tự thân, niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.

Có thể khẳng định, việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19” đã đem đến sự khác biệt, mới lạ và tạo điểm nhấn quan trọng trong hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay. Từ đó, chúng ta nhận ra rằng, không cần phải là những “lễ hội” phô trương, những hoạt động hình thức theo kiểu “phong trào” hay “đến hẹn lại lên”, mà hưởng ứng Ngày Pháp luật chỉ đơn giản là những hoạt động thiết thực, phù hợp với thực tiễn, khơi dậy được mong muốn, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân và bồi dưỡng tinh thần “thượng tôn pháp luật”. Có như vậy, Ngày Pháp luật mới phát huy được mục đích, ý nghĩa và thực sự “thẩm thấu trong đời sống, trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước”.

Diễm Xuân