Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 tặng quà cho các thí sinh tham gia thi khởi động tại Lễ phát động

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 tặng quà cho các thí sinh tham gia thi khởi động tại Lễ phát động