Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Lễ tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 cấp tỉnh

Lễ tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 cấp tỉnh