Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Các đại biểu tham dự Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020

Các đại biểu tham dự Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020