Văn bản của UBND tỉnh đề nghị cử người tham dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 của tỉnh

Thông báo | 04-11-2020 | 7 lượt xem