Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tư liệu tham khảo | 20-05-2020 | 110 lượt xem

- Ngày có hiệu lực: 15/8/2019.

- Loại văn bản: Nghị định.

- Lĩnh vực: Pháp luật

- Đính kèm: Nội dung