Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” năm 2020 đã kết thúc với kết quả ấn tượng

Tin hoạt động | 01-10-2020 | 70 lượt xem

Đúng theo Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra, Đợt thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về lao động đã kết thúc lúc 23h30’ ngày 30/9/2020 sau 01 tháng diễn ra, qua đó đã chính thức kết thúc Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” năm 2020 của tỉnh, với 7.884 lượt thi của tổng số 5.060 người đăng ký tài khoản dự thi. Trong đó, có 2.551 đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên, chiếm 50,4%; 2.043 đối tượng dự thi là công chức, viên chức, người lao động, nhân viên của các cơ quan, đơn vị, chiếm 40,4%; 448 đối tượng là cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, chiếm 8,9%,v.v… Đây là lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến nhưng đạt được kết quả rất tích cực, ngoài mong đợi.

Dự kiến, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành tổng kết và trao giải thưởng của Cuộc thi gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trong tháng 11/2020 theo đúng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của UBND tỉnh đề ra./.

Bảo Châu